اسید سیتریک

اسید سیتریک عمدتا به عنوان ماده محافظ مواد غذایی و چاشنی غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد - نمکهای سیترات با فلزات گوناگون در افراد مریض به عنوان کمکهای غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد - از خواص بافری سیتراتها در کنترل PH در مواد تمیز کننده خانگی استفاده می شود - اسید سیتریک به دلیل توانایی تشکیل کیلیت با فلزات در ترکیب شوینده‌ها استفاده می‌شود - این ماده با ترکیب شدن با یونهای فلزی مانع مزاحمت آنها در ترکیب با اجزا تمیز کننده شوینده‌ها می‌شود - اسید سیتریک در داروسازی هم کاربرد دارد و به عنوان ماده‌ای بی‌خطر برای مصرف در غذاها شناخته شده می باشد -


Item Value
CONTENT 100.0%
MOISTURE 0.1%
OXALIC ACID mg/kg max 100
SULFATE ppm max 150
HEAVY METALS ppm max 5
ARSENIC mg/kg 0.1
LEAD mg/kg 0.1
MERCURY  mg/kg 0.1
ALUMINUM ppm 0.2
BACTERIAL ENDOTOXINS IU/mg 0.5

 


ورود به تلگرام