كافئين

کافئین [ به انگلیسی: Caffeine ] یک مادهٔ شیمیایی و همچنین خوردنی می باشد که در گیاهان مختلفی از جمله قهوه، کاکائو، کولا و همچنین چای یافت می‌شود و همچنین نوعی داروی محرک می باشد که می‌تواند از خوابیدن جلوگیری کند - کافئین یک آلکالوئید از خانواده متیل گزانتین‌ها می باشد که خواص آن به تئوفیلین و همچنین تئوبرومین هم شبیه‌است - کافئین خالص، به صورت پودر سفید رنگ تلخی می‌باشد - این ماده از ترکیب کربن، هیدروژن، نیتروژن و همچنین اکسیژن تشکیل شده‌است -


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام