تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات یک ماده ی معدنی با فرمول شیمیایی Na3PO4 می باشد. تری سدیم فسفات یک ماده ی جامد کریستالی به صورت پودری یا گرانول است. در آب به راحتی حل می شود و یک محلول قلیایی ایجاد می کند. گرید خوراکی آن در صنایع غذایی به عنوان آنتی اکسیدان به کار می رود.


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام