مونو اتانول آمین

مونو اتانول آمین یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول مولکولی HOCH2CH2NH2 می باشد. مونو اتاتول آمین یک مایع بیرنگ ویسکوز با بوی شبیه آمونیاک است. این ماده یک ترکیب آلی از خانواده آمین ها و الکل ها است. مونواتانول آمین یا MEA را به حالت مایع برای جذب گازهای اسیدی خاصی به کار می برند. همچنین از MEA به عنوان ماده اولیه تولید شوینده ها ، امولسیفایرها، براق کننده ها، داروها، مواد ضد خوردگی و واسط های شیمیایی استفاده می شود.


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام