لورامید

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید یا لورامید مایع ویسکوز زرد کمرنگی است که در گروه مواد فعال سطحی غیر یونی قرار دارد. به این معنی که بخش آبگریز این ماده در PH رایج فرآورده های آرایشی و بهداشتی، فاقد بار الکتریکی است. لورامید یکی از مواد حد واسط صنایع شوینده است که به عنوان مثال نقش غلظت دهنده، نرم‌کننده و پایدارکننده را در مایع ظرف‌شویی به عهده دارد. لورامید یک سورفکتانت غیر یونی با قدرت تقویت کنندگی کف و ویسکوزیته حتی در غلظتهای کم الکترولیت می باشد.


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام