بوتیل گلیکول

بوتیل گلیکول , یا 2-بوتوکسی اتانول ( 2-Butoxyethanol) یک ترکیب شیمیایی آلی است که شکل ظاهری آن به صورت مایع بی‌رنگ است. بوتیل گلیکول یک حلال بسیار قوی است که هم در فاز آلی و هم در فاز آبی قابلیت حل شدن را دارد. دارای خاصیت چربی بری بوده و در شستشوی گریس, روغن و... کاربرد دارد. بوتیل گلیکول به علت دمای ذوب پایین در مواردی که احتیاج به ساخت محلولی با نقطه انجماد باشد پایین باشد کاربرد فراوان دارد. همچنین به عنوان شستشو دهنده در محلول های لکه بر، چربی بر، پاک کننده جوهر، پاک کننده انژکتور کاربرد فراوان دارد.


Item Value
COLOR APHA max 10
MOISTURE % 0.1
ACID NUMBER max 0.01
MOLECULAR WEIGHT 118.18
FLASH POINT °C 63

BOILING POINT °C

760mmHg

171.2
VISCOSITY mPa.S 20°C 3.5
FREEZING POINT °C -70

VAPOR PRESSURE

mmHg 20°C

0.6
LATENT HEAT cal/g 88

 


ورود به تلگرام