دی بوتیل استات

دی بوتیل استات یک مایع بیرنگ با بوی شبیه میوه است که از حلال های گروه استات می باشد. دی بوتیل استات به دلیل قدرت حلالیت بالا و ظرفیت بالای رقیق سازی و همچنین میزان فراریت مناسب یکی از بهترین حلال ها به شمار می رود. این ترکیب حلال بسیار خوبی برای یتروسلولز، سلولز اترها، سلولوئیدها، لاستیك های كلردار شده، پلی ونیل استات، پلی ونیل کلراید، پلي استايرن، پلي اكريلات ها، بسیاری از رزينهای خنثی، نرم کننده ها، چربی ها و روغن ها می باشد.


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام