متابي سوليفت سدیم

- به عنوان یک نگهدارنده و همچنین آنتی اکسیدان در مواد غذایی استفاده می شود و همچنین هم چنین به عنوان E223 شناخته می شود - - [ در افرادی که به سولفیتها حساسیت دارند ممکن می باشد باعث بروز واکنشهای آلرژیک ، از جمله واکنشهای تنفسی در افراد مبتلا به آسم ، آنافیلاکسی و همچنین سایر واکنشهای آلرژیک، گردد - ] - سدیم متابی سولفایت و همچنین پتاسیم متابی سولفایت یکی از مواد اولیه در قرصهای Campden می باشد که در ساخت شراب و همچنین آبجو همچنین استفاده می گردد - - مصرف روزانه قابل قبول برای هر کیلو همچنین گرم وزن بدن ، 0 - 7 mg است - سدیم متابی سولفایت عوارض جانبی نداشته و همچنین در کبد بوسیله اکسیداسیون به سولفات بی ضرر تبدیل شده و همچنین توسط ادرار دفع می گردد -


Item Value
Metabisulfite Sodium 97.8%
CO2 65.30%
Fe 0.002%
As 0.0001%
Matter Soluble in Water 0.01%
   
   
   
   
   

 


ورود به تلگرام