متيل متاكريلات

متیل متاکریلات یک ماده آلی با فرمول مولکولی CH2=C(CH3)COOCH3 می باشد. این مایع بیرنگ در واقع متیل استر متالریلیک اسید است. متیل متاکریلات یک مونومر است که در مقیاس وسیع برای تولید پلی متیل متاکریلات PMMA تولید می شود.


Item Value
Molecular Formula C5H8O2
Molecular weight 100.12
Density g/cm3 0.94
Melting Point 48-
Boiling Point 101
Solubility in water g/100ml  1.5
Viscosity 0.6cp in 20
   
   
   

 


ورود به تلگرام