اسید فلوریدریک HF

هیدروفلوئوریک اسید یک اسید بسیار خورنده می باشد مخصوصا برای اکسیدها و همچنین می‌تواند شیشه را در خود حل کند - به همین علت آن را در ظروف پلاستیکی نگاه می‌دارند - هیدروژن فلوئورید نیز به شکل بسیار سمی بوده و همچنین به سرعت به ریه‌ها و همچنین چشم‌ها آسیب می‌زند و همچنین محلول آن در آب نیز به شدت سمی و همچنین می‌تواند سوختگی عمیق بدون درد را ایجاد کند -


Item Value
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ورود به تلگرام